facebook

Doradztwo Rozwój Treningi

Postaw na uczciwość w kontaktach z Klientami
i rzetelną informację zwrotną

Doradztwo Rozwój Treningi - Coaching

Razem z Klientami pracuję nad odkrywaniem ich potencjału. Wspieram w rozwoju prowadzącym do obranego celu.

Czego potrzebujesz, by wesprzeć samego siebie w rozwoju, w zmianie…? Co jest ważne aktualnie w rozwoju Firmy, którą zarządzasz? Czy Twoi Ludzie są świadomi roli, jaką pełnią w organizacji i są zmotywowani do osiągania celów biznesowych?


Doradztwo Rozwój Treningi

Doradztwo

  • badanie potrzeb rozwojowych pracowników 
  • indywidualne ścieżki rozwoju pracownika
  • projekty zmian w zespołach pracowniczych

Rozwój - projekty rozwojowe dla:

  • wypalonych zawodowo
  • szukających odpowiedzi na pytanie: co dalej?
  • potrzebujących wsparcia w zmianach

Treningi i Szkolenia

  • naturalne uzupełnienie i wsparcie w procesie doradczym
  • kompleksowe podejście do rozwoju pracowników w organizacji

Coaching Menedżerski – wspieranie menedżerów w różnych aspektach ich roli; kierowanie zespołem, zarządzanie zmianą, budowanie świadomości biznesowej

Coaching Sprzedaży – ukierunkowane asystowanie pracownikowi sprzedaży w celu poprawy jego wyników w ramach kontaktów handlowych

Coaching Rozwojowy- rozwijanie osobistych kompetencji w aspekcie zawodowym i prywatnym; komunikacja, budowanie otwartości w relacjach, autoprezentacja, zarządzanie sobą w czasie, coaching świadomego podejścia do własnego zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej.

Warsztaty, jako naturalne wsparcie w procesie rozwoju organizacji poprzez prezentowanie praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej dotyczącej zarządzania i efektywności osobistej

design: fresh-web.pl - projektowanie stron